Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Biuletyn meteorologiczny US - czerwiec 2019

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za czerwiec 2019 r.

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - MAJ 2019

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.

Biuletyn meteorologiczny US - maj 2019

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za maj 2019 r.

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - MAJ 2019

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.

Biuletyn meteorologiczny US - kwiecień 2019

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za kwiecień 2019 r.

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - KWIECIEŃ 2019

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.

Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego

ue.jpg

„Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”

numer projektu POWR.03.01.00-00-DU11/18-00

czas trwania projektu: 01.09.2018 – 30.12.2021

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest kształcenie akademickie i praktyczne studentów na kierunku Bezpieczeństwo Wodne, na Wydziale nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem edukacyjnym kierunku Bezpieczeństwo Wodne jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, niezbędną do identyfikowania i interpretowania zasadniczych zdarzeń, struktur oraz procesów będących przedmiotem polityki publicznej w zakresie bezpieczeństwa wodnego, ratownictwa oraz zarządzania aktywnościami wodnymi, a także kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tą dziedziną. Osiągnięcie tego celu wiąże się z odpowiednią organizacją procesu dydaktycznego, w ramach którego oferowane są różnorodne formy zajęć dydaktycznych z udziałem nauczycieli akademickich i praktyków w tej dziedzinie w połączeniu ze stworzeniem niezbędnych warunków do samodzielnej pracy studenta, realizowane w formule staży zawodowych.

Cel projektu i założone podczas całego cyklu nauczania na studiach I stopnia rodzaje zajęć i uzyskane przez studentów kompetencje, umiejętności i uprawnienia w najwyższym stopniu wypełniają cel programu POWER w działaniu 3.1, który został określony jako Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Znaczna część zajęć na kierunku Bezpieczeństwo Wodne polega na praktycznych warsztatach terenowych obejmujących nauczenie niezbędnych kompetencji. Dodatkowe zajęcia skoncentrowane są na pracy z komputerem, w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz danych i systemów informacji geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia w salach realizowane są w trakcie okresu jesienno-zimowego. Okres wiosenny oraz początek roku akademickiego to zajęcia terenowe, w tym za granicą. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wodne jest przygotowany do działania w trzech obszarach związanych z bezpieczeństwem wodnym: gospodarce wodnej, ratownictwie oraz sportach i turystyce wodnej.

wspolfinans.png

Ogłoszenie o naborze pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla studentów Bezpieczeństwa Wodnego

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, ogłasza nabór pracodawców zainteresowanych organizacją i realizacją trzymiesięcznych staży kąpieliskowych dla studentów I roku kierunku Bezpieczeństwo Wodne, będących beneficjentami projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”.

W okresie realizacji wsparcia Pracodawca otrzymuje refundację wynagrodzenia opiekuna stażu, pozostałe koszty, tj. m.in. wynagrodzenie stażysty, koszty ubezpieczenia, badań lekarskich pozostają po stronie realizatora projektu, tj. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Oferty należy składać na załączonym formularzu, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 18, p. 14. Dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie staży, określającym obowiązki stron, tj. Uniwersytetu Szczecińskiego, który jest organizatorem stażu, Pracodawcy, przyjmującego studentów na staż oraz studentów kierunku „Bezpieczeństwo wodne”, którzy biorą udział w stażu.

Informacja o projekcie:
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje projekt „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego” (POWR.03.01.00-00-DU11/18-00), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach projektu, w systemie dualnym, realizowany jest program studiów dla kierunku „Bezpieczeństwo wodne”. Celem studiów dualnych jest przygotowanie praktyczne studentów do przyszłej pracy, dzięki odbyciu przez nich profesjonalnych staży. Studenci I roku kierunku, po zakończeniu II semestru studiów są przygotowani do odbycia stażu kąpieliskowego u pracodawców, którzy są w stanie zapewnić im odpowiednie warunki do nauki.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy dla pracodawców - PDF

Formularz zgłoszeniowy dla pracodawców - WORD

Zalecenia Rady w sprawie ram jakości staży