Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Biuletyn meteorologiczny US - rok 2018

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za rok 2018

Dostępny jest on pod zamieszczonym poniżej linkiem

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - ROK 2018

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.

Studencie wypełnij ankietę dot. zmian w szkolnictwie wyższym

W związku z wdrażaniem „Konstytucji dla Nauki” zwracam się do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z prośbą o wypełnienie ankiety „Zmiany w szkolnictwie wyższym”.

Opracowane dane służyć będą przygotowaniu diagnozy i ukierunkowaniu prac nad niezbędnymi zmianami na naszej uczelni.

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

 

O ANKIECIE
ANKIETA REKTORA US „Zmiany w szkolnictwie wyższym”
• dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
• jest anonimowa (nie wymaga podawania imienia, nazwiska nr PESEL, itp.)
• można ją wypełnić od dnia 21 stycznia do dnia 17 lutego 2019 r.

Studenci otrzymają na adres poczty elektronicznej link, dzięki któremu będą mogli wypełnić ankietę.

Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów - poprawka

Sesja poprawkowa

SZKOLENIE BHP studentów i doktorantów US
(dotyczy osób, które nie zaliczyły szkolenia w pierwszym terminie)

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.
1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)
od 14.02.2019 r., od godz. 12.00
do 27.02 2019 r., do godz. 24.00
2. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16 a. w terminie 21-28.02.2019 r.
Dostępne terminy godzinowe szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, niestacjonarnych pierwszego stopnia, niestacjonarnych jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich
odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie:
od 14.02.2019 r., od godz. 12.00
do 27.02 2019 r., do godz. 24.00

Biuletyn meteorologiczny US - grudzień 2018

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za grudzień 2018 r.

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - GRUDZIEŃ 2018

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.

Biuletyn meteorologiczny US - listopad 2018

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za listopad 2018 r.

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - LISTOPAD 2018

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.