Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

"Konstytucja dla nauki"

JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza na prezentację projektu „Konstytucja dla Nauki”, przygotowaną przez prof. dra hab. Marka Górskiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej US oraz dyskusję, podczas której omówione zostaną propozycje, ich konsekwencje oraz wpływ na sposób funkcjonowania i finansowania polskich uczelni.

Program spotkania:

- Wprowadzenie – prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Omówienie założeń do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym – prof. dr hab. Marek Górski prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej US.
- Debata rektorów regionalnych szkół wyższych.
- Dyskusja z udziałem publiczności.
- Podsumowanie – prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 9 listopada 2017 r. o godz. 13:00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Nauk o Ziemi, ul. A. Mickiewicza 16a,
70-383 Szczecin

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://ustawa.usz.edu.pl/