Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Odbiór indeksów i kart egzaminacyjnych w dziekanacie

W związku z wprowadzeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (RODO) informujemy studentów i doktorantów, że wszystkie dokumenty studenci i doktoranci muszą odbierać w Dziekanacie osobiście z dokumentem tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, paszport).

Upoważnienie do odbioru dokumentów przez inne osoby wymaga złożenia pisemnego oświadczenia (wzór upoważnienia znajduje się na stronie):http://www.wnoz.usz.edu.pl/wnioski-podania.html