Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora US z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii.

Szczegółowe informacje sązamieszczone na stronie internetowej: http://monitor.usz.edu.pl/8-2019/