Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Akty prawne

Regulamin studiów:

Regulamin studiów doktoranckich - obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Regulamin studiów doktoranckich - obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Regulamin studiów doktoranckich - dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 r. lub później

Regulamin studiów doktoranckich - dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2010 lub 2011 r.

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi:

Uchwała nr 164/2016/2017 - Indywidualna organizacja studiów

Uchwała nr 169/2016/2017 - Indywidualny plan i program studiów


Opłaty za studia:

Opłaty za usługi edukacyjne - 2017/2018

Opłaty za usługi edukacyjne - 2016/2017

Opłaty za usługi edukacyjne  - 2015/2016

Opłaty za usługi edukacyjne - 2014/2015


Stypendia doktoranckie

Stypendia doktoranckie - 2017/2018

Uwaga! Wnioski należy wypełniać elektronicznie w systemie e-Dziekanat


Fundusz Pomocy Materialnej

Pomoc materialna w roku akademickim -2017/2018

Uwaga! Wnioski należy wypełniać elektronicznie w systemie e-Dziekanat


Zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

Rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych