Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Akty prawne

Regulamin studiów:

Regulamin studiów doktoranckich - obowiązujący od roku akademickim 2017/2018

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi:

Uchwała nr 164/2016/2017 - Indywidualna organizacja studiów

Uchwała nr 169/2016/2017 - Indywidualny plan i program studiów


Opłaty za studia:

Opłaty za usługi edukacyjne - 2018/2019

Opłaty za usługi edukacyjne - 2017/2018

Opłaty za usługi edukacyjne - 2016/2017

Opłaty za usługi edukacyjne  - 2015/2016


Stypendia doktoranckie

Stypendia doktoranckie - 2018/2019

Uwaga! Wnioski należy wypełniać elektronicznie w systemie e-Dziekanat


Fundusz Pomocy Materialnej

Pomoc materialna w roku akademickim -2018/2019

Uwaga! Wnioski należy wypełniać elektronicznie w systemie e-Dziekanat


Zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych