Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Infromacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczął swoje funkcjonowanie w ramach Wydziału Biologii i Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego z dniem 1 października 1990 r. W jego skład weszły zakłady: Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Oceanografii Fizycznej, Geomorfologii Morskiej, Klimatologii i Meteorologii Morskiej, Geografii Ekonomicznej Morza, Oceanografii Biologicznej oraz samodzielna Pracownia Dydaktyki Geografii.
Z dniem 1 października 1992 r., Instytut Nauk o Morzu, wszedł w skład struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Przyrodniczych US. W tym też czasie, do Instytutu został włączony Zakład Geologii Morza i Pobrzeża, działający wcześniej w strukturze wydziału jako samodzielna katedra.

W roku 1994 w ramach INoM US działało siedem zakładów dydaktyczno-naukowych, w tym: Geografia Ekonomiczna Morza (dr J. Musielak), Geologia Morza i Pobrzeża (prof. dr hab. R. Racinowski), Geomorfologia Morska (dr hab. S. Musielak, prof. US), Klimatologia i Meteorologia Morska (prof. dr hab. K. Kożuchowski), Oceanografia Fizyczna (dr hab. J. P. Girjatowicz prof. US), Oceanografia Biologiczna (dr Z. Piesik), Teledetekcja i Kartografia Morska (dr K. Furmańczyk) raz Pracownia Dydaktyki Geografii (dr N. Cybulska).

W następnych kilku latach struktura Instytutu ulegała kolejnym modyfikacjom, związanym z rozwojem kadrowym.

W latach 1999-2004 INoM zajmował pomieszczenia wraz z innymi jednostkami Wydziału Nauk Przyrodniczych, w trzech budynkach, zlokalizowanych przy ul. Felczaka 3a, Wąskiej 13 i Kilińskiego. W tym czasie w Instytucie działało już 9 zakładów oraz Muzeum Geologiczne, a zatrudnionych było 12 samodzielnych pracowników naukowych (w tym 5 osób z tytułem profesora), 10 doktorów oraz 17 asystentów. Wysoko kwalifikowana kadra i osiągnięty poziom prac badawczych, umożliwiły uzyskanie przez Instytut Nauk o Morzu US w roku 2003 prawa doktoryzowania w zakresie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie Geografia.

W ramach Wydziału Nauk Przyrodniczych, INoM funkcjonował przez 16 lat, aż do momentu powołania na Uniwersytecie Szczecińskim w 2008 r. Wydziału Nauk o Ziemi, w którego strukturze znajduje się aktualnie.

Po utworzeniu na bazie INoM, Wydziału Nauk o Ziemi US, ze struktury Instytutu Nauk o Morzu zostały wyodrębnione zespoły zajmujące się geografią społeczno-ekonomiczną, tj.: Zakład Geografii Społecznej i Turyzmu oraz Zakład Geografii Ekonomicznej i Polityki Regionalnej. Utworzyły one samodzielne katedry, działające obecnie na Wydziale Nauk o Ziemi US.
Do roku 2016 w strukturze Instytutu Nauk o Morzu funkcjonowało 9 zakładów: Geologii i Paleogeografii, Geologii Morza, Geomorfologii Morskiej, Hydrografii i Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Meteorologii Morskiej, Oceanografii Fizycznej, Paleooceanologii, Teledetekcji i Kartografii Morskiej oraz Pracownia Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej.

Od października 2016 decyzją Rady Wydziału Nauk o Ziemi US zmodyfikowana została struktura organizacyjna Instytutu Nauk o Morzu. Aktualnie w Instytucie działają zakłady: Geologii i Paleogeografii (kier. prof. dr hab. R. K. Borówka), Geologii Morza (kier. prof. dr hab. R. Kotliński), Geomorfologii Morskiej (kier. prof. dr hab. S. Musielak), Paleooceanologii (kier. prof. dr hab. A. Witkowski), Teledetekcji i Kartografii Morskiej (kier. prof. dr hab. K. Furmańczyk) oraz pracownie: Hydrografii i Gospodarki Wodnej (kier. prof. dr hab. J. P. Girjatowicz), Klimatologii i Meteorologii (kier. dr hab. A. Cedro, prof. US), Oceanografii Fizycznej (kier. dr hab. R. Marks, prof. US), Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej (kier. dr hab. H. Kowalewska-Kalkowska, prof. US), a także działające w ramach Zakładu Geologii i Paleogeografii laboratoria: Badań Czwartorzędu, Paleobiologii oraz Stratygrafii i Geologii Historycznej.   
Dyrektorem Instytutu, od momentu jego powołania do 30.09.2018 był prof. dr hab. S. Musielak (wyłączając kadencję 1996-1999, w której sprawował on funkcję prorektora US). Od dnia 1 października 2018 funkcję Dyrektora Instytutu Nauk o Morzu pełni dr hab. inż. Andrzej Osadczuk.

Więcej informacji tutaj