Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Infromacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

Statek naukowo-badawczy „SNB-US-1

Kuter wybudowany został w 1984 r. jako prototyp łodzi rybackiej. Po zakupie przez Uniwersytet Szczeciński w grudniu 1988 r. jednostka została zmodernizowana i zaadaptowana dla potrzeb badań naukowych.
Statek naukowo-badawczy „SNB-US-1”, którego armatorem jest Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, stanowi jedno z podstawowych urządzeń naukowo-badawczych umożliwiającym realizację zadań przede wszystkim Instytutowi Nauk o Morzu. Jednostka jest przeznaczona i przystosowana do obsługi badań naukowych z zakresu biologii morza, hydrochemii, geologii (sedymentologia) i geomorfologii morskiej.
Statek ten umożliwia również podejmowanie prac badawczych w programach międzynarodowych.
Kuter „SNB-US-1” wykorzystywany jest również dla celów dydaktycznych, m.in. do:

  • Ćwiczeń terenowych dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi, kierunków: Geografia, Oceanografia i Marine and Coastal Geosciences;
  • Międzynarodowego kursu Polish-German Student Course on “Aquatic Ecology – Szczecin Lagoon (Oderhaff)”;
  • Międzynarodowego kursu dla studentów z Uniwersytetu w Gandawie, Belgia „European Master of Science in Nematology”.