Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Infromacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

  • Katedra Turystyki powstała w 2009 roku jako jednostka na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, a jej pierwszym kierownikiem był prof. Czesław Koźmiński, który pełnił tę funkcję od 2009 do 2010 roku. W tym samym czasie powstała Katedry Rekreacji, a jej kierownikiem została dr hab. Prof. US Ewa Szczepanowska.
  • Katedra Turystyki i Rekreacji powstała w 2015 roku z połączenia Katedry Turystyki i Katedry Rekreacji.
  • Od roku 2010 roku funkcję kierownika Katedry Turystyki a następnie Katedry Turystyki i Rekreacji pełni dr Zbigniew Głąbiński.
  • Od 2015 roku Katedra Turystyki i Rekreacji podzielona została na dwie jednostki Zakład Turystyki i Zakład Rekreacji, który w 2016 r. został przemianowany na Pracownię Rekreacji, której kierownikiem jest dr hab. Prof. US Ewa Szczepanowska.
  • Pracownikami Katedry na przestrzeni lat byli: mgr Natalia Trocińska (2012-2016), dr Lila Pławińska (2009-2016), dr Katarzyna Górnik (2009-2015).
  • Obecnie w Katedrze pracują: prof. Czesław Koźmiński, dr hab. Prof. US Hieronim Kaczmarek, dr Daniel Szostak (od 2009 r. ), dr Tomasz Duda (od 2011), dr Tomasz Zalewski (od 2008) oraz starszy technik - Krystyna Mackiewicz (od 2010 r).