Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Infromacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

  • Zakład Klimatologii i Meteorologii Morskiej powstał w 1990 roku, jako jednostka Instytutu Nauk o Morzu na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Pierwszym kierownikiem był prof. Krzysztof Kożuchowski, który pracował w Zakładzie do roku 1997. W tym czasie pomocą w realizacji zajęć dydaktycznych służył prof. Krzysztof Prawdzic.
  • Po rezygnacji prof. K. Kożuchowskiego, tymczasowym kierownikiem Zakładu został
  • prof. Alojzy Woś, którego w roku 1999 zastąpił prof. Bernard Wiśniewski.
  • W latach 2000 - 2008 roku  Zakładem kierował  prof. Czesław Koźmiński.
  • Od 2009 do 2016 roku kierownikiem Zakładu był dr hab. prof. US Roman Marks.
  • Pracownikami Zakładu na przestrzeni lat byli: mgr Anna Stolarczuk (1991-2002), mgr Halina Kowalewska (1991-1994), mgr Alicja Preś-Szakowska (2002-2008) oraz mgr Przemysław Smukała (1996-1998). Po jego rezygnacji zespół zasiliła mgr Anna Belczyńska (obecnie Cedro).
  • W październiku 2016 roku w wyniku reorganizacji w miejsce Zakładu Klimatologii i Meteorologii Morskiej powołana została Pracownia Klimatologii i Meteorologii.
  • Od 2016 roku kierownikiem Pracowni jest dr hab. prof. US Anna Cedro.
  • Zespół Pracowni tworzą: asystent - dr Szymon Walczakiewicz (pracujący w jednostce od 2008 roku) oraz starszy technik - mgr Katarzyna Lewczuk (od 1994 roku).