Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Infromacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zakład Oceanografii Fizycznej powstał w 1993 roku, jako jednostka Instytutu Nauk o Morzu na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Szczecińskiego.

  • Pierwszym kierownikiem Zakładu był dr hab. prof. US Józef Girjatowicz.
  • Początkowo w zespole pracował prof. Bernard Wiśniewski, a w roku 1994 skład osobowy powiększył się o dwoje asystentów naukowo-dydaktycznych: mgr Halinę Kowalewską oraz mgr Marka Kamienieckiego.
  • Dodatkowo zatrudnieni byli pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr inż. R. Marciniak-Kamińska (1995-1996) oraz mgr  G. Korpalska-Chabior.
  • W latach 1996 oraz 1997 zatrudniono pierwszych absolwentów Geografii na stanowiska asystentów: mgr Tomasza Wolskiego oraz mgr Tomasza Olechwira.
  • W 1997 roku w wyniku reorganizacji kierownikiem został prof. Bernard Wiśniewski, a w Zakładzie pozostali mgr H. Kowalewska-Kalkowska oraz mgr T. Wolski.
  • W 2011 roku kierownikiem Zakładu została dr hab. prof. US Małgorzata Stramska. Zatrudniono również mgr Marka Świrgonia na stanowisko asystenta oraz mgr Marzenę Wereszkę na stanowisko pracownika technicznego.
  • W roku 2014 zatrudniono dodatkowo do prac w projekcie Nordflux asystentów: mgr Agatę Cieszyńską oraz mgr Mateusza Jakowczyka.
  • W październiku 2016 roku w wyniku reorganizacji w miejsce Zakładu Oceanografii Fizycznej powołana została Pracownia Oceanografii Fizycznej, której kierownikiem został dr hab. prof. US Roman Marks.