Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Infromacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

 • Zakład Geologii i Paleogeografii powstał w 1995 r., częściowo na bazie wcześniej istniejącego Zakładu Geologii Morza i Pobrzeża, którym kierował do tego czasu prof. dr hab. Roman Racinowski.
 • Zakład funkcjonuje obecnie w strukturze Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, w Instytucie Nauk o Morzu (do 2008 roku w strukturze Wydziału Nauk Przyrodniczych US).
 • Organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka.
 • Pracownikami Zakładu są obecnie: prof. dr hab. Karol Rotnicki (1995-2003 oraz od 2008); dr Bernard Cedro (od 1995); dr Karolina Bloom (od 2004); dr Kamila Mianowicz (od 2006); dr Artur Skowronek (od 2007); dr Jakub Witkowski (od 2012); mgr Bartosz Bieniek (od 2009); inż. Bożena Kosińska (od 2001); mgr Joanna Sławińska (od 2014); mgr Agnieszka Strzelecka (od 2010); mgr inż. Przemysław Sztajner (od 2002); mgr inż. Julita Tomkowiak (od 1997); Adrianna Szaruga (od 2015); Agnieszka Ławecka (od 2016)
 • Pracownikami Zakładu byli ponadto: prof. dr hab. Roman Racinowski (1995-2004); dr hab. Henryk Janukowicz (1995-2008); dr Tomasz Duda (1997-2010); dr Michał Lorenc (1997-2005); mgr Janusz Kędziora (2005-2006); mgr inż. Elżbieta Łukaszewska (1995-1997); mgr Zofia Olszewska (1995-1998); mgr Robert Woziński (2001-2011).
 • W październiku 2016 roku, w ramach Zakładu Geologii i Paleogeografii zostały powołane decyzją Rady Wydziału Nauk o Ziemi następujące pracownie:
  • Geologii Czwartorzędu (dr Kamila Mianowicz, dr Artur Skowronek, mgr Agnieszka Strzelecka)
  • Pracownia Stratygrafii i Geologii Historycznej (dr Jakub Witkowski, prof. Kevin McCartney - stypendysta Fulbrighta, Adrianna Szaruga -studentka, Agnieszka Ławecka - studentka)
  • Pracownia Paleobiologiczna (mgr inż. arch. Przemysław Sztajner)