Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Procedury nowe

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

1. WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1.1. DOSKONALENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

1.1a Kryteria oceny programu kształcenia

1.1b Kryteria oceny efektów kształcenia

1.1c Kryteria weryfikacji wymagań kadrowych

2.1 OCENA WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA

2.1a Sprawozdanie z okresowego przeglągu warunków realizacji procesu kształcenia dla kierunku

3.1 PROCEDURA REKRUTACJI NA STUDIA

3.1a ankieta dla kandydatów

3.1b Sprawozdanie z okresowego przeglądu warunków i trybu rekrutacji na studia

4.1 WERYFIKACJA OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

4.2 PROCEDURA DYPLOMOWANIA

4.2a Recenzja Pracy Dyplomowej

4.2b Protokół Egzaminu Dyplomowego

4.2c Merytoryczne i formalne kryteria pracy dyplomowej

4.3 PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

4.3a Protokół kontroli oryginalnosci pracy

4.3b Opinia promotora

4.3c Oświadczenie studenta

4.3d Oświadczenie doktoranta

4.3e Oświadczenie słuchacza

5.1 PROCEDURA ORGANIZOWANIA I REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

5.1a Regulamin praktyk zawodowych

5.1b Dziennik praktyk zawodowych

5.1c Ankieta opiekuna praktyk

5.1d Studencka ankieta oceny efektow praktyk zawodowych

6.1 DBAŁOŚĆ O WYSOKI POZIOM KADRY

6.1a Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego

6.2 ANKIETOWANIE STUDENTÓW

6.2a Wzór ankiety do badania ksztalcenia w US

6.3 HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

6.3a Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych

6.3b Procedura i protokół hospitacji zajęć dydaktycznych dla studiów III stopnia

7.1 PROCEDURA MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

7.1a Ankieta dla absolwentów ABK

7.2b Ankieta dla pracodawców ABK

8.1 DZIAŁANIA NA RZECZ DOSKONALENIA WSZJK

8.1a Sprawozdanie z analizy działań na rzecz doskonalenia WSZJK