Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Plany studiów

Plany studiów dla studentów poszczególnych kierunków w roku akademickim 2018/2019

 

Stopień

Profil

Kierunek

Rok

Plan

pierwszy

ogólnoakademicki

geografia

1

WNoZ-Geogr-O-I-S-18/19Z

2

WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z

3

WNoZ-Geogr-O-I-S-16/17Z

geologia

1

WNoZ-Geol-O-I-S-18/19Z

2

WNoZ-Geol-O-I-S-17/18Z

3

WNoZ-Geol-O-I-S-16/17Z

gospodarka przestrzenna

1

WNoZ-GP-O-I-S-18/19Z

3

WNoZ-GP-O-I-S-16/17Z

oceanografia

1

WNoZ-O-O-I-S-18/19Z

turystyka i rekreacja

2

WNoZ-TiR-O-I-S-17/18Z

3

WNoZ-TiR-O-I-S-16/17Z

praktyczny

bezpieczeństwo wodne

1

WNoZ-BW-P-I-S-18/19Z

2

WNoZ-BW-P-I-S-17/18Z

turystyka i rekreacja

1

WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z

drugi

ogólnoakademicki

geografia

1

WNoZ-Geogr-O-II-S-18/19Z

2

WNoZ-Geogr-O-II-S-17/18Z

geologia

1

WNoZ-Geol-O-II-S-18/19Z

praktyczny

turystyka i rekreacja

1

WNoZ-TiR-P-II-S-18/19Z