Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Informacje ogólne PMiOW

Pracownia Morfologii i Ochrony Wybrzeża
(Coastal Morphology and Conservation Unit)

  • Pracownię w strukturach Instytutu Nauk o Morzu powołano decyzją Rady Wydziału WNoZ w lipcu 2017 r. Kierownikiem jest dr hab. Tomasz A. Łabuz.
  • Jej wyodrębnienie w strukturze Wydziału Nauk o Ziemi wynika z potrzeb realizacji badań in situ w strefie brzegowej, nastawionych na określenie współczesnych zmian środowiska przyrodniczego i interpretacji powstających zagrożeń dla przyrody i użytkującego to środowisko człowieka.
  • Cele badawcze pracowni to zadana związane z naukami geomorfologii i geografii fizycznej. Uzupełnieniem zadań naukowych pracowni jest część badań na pograniczu fitosocjologii i ochrony przyrody ożywionej (największej wartości polskiego wybrzeża). W zadaniach badawczych pracowni znajdują się też elementy nauk społecznych, w tym socjologii (zachowań ludzi) i turystyki, które pozwalają interpretować duży wpływ antropogeniczny na strefę brzegową mórz i oceanów.
  • Wcześniejsze, 20-sto letnie doświadczenia kierownika pracowni stanowią merytoryczną podstawę funkcjonowania naukowego pracowni, w ty mdoświadczenia: pochodzące z licznych badań prowadzonych na wybrzeżach Polski i świata, ponad 100 publikacji naukowych i 100 doniesień konferencyjnych oraz udział w kilku projektach, m.in.: 2003-2004: Grant KBN dotyczącym szaty roślinnej wydm Zatoki Pomorskiej (http://bramaswiny.usz.edu.pl), 2004-2006: Grant KBN Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne, 2010-2013, projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ARTWEI, dotyczący zarządzania wodami przejściowymi (granicznymi, lądowo-morskimi), 2011-2014 prestiżowy projekt w ramach programu LIDER finansowany przez NCBiR: FoMoBi, dotyczący morfodynamiki wydm przednich i fluktuacji roślinności oraz liczne aplikacje o środki z programów unijnych w gronie międzynarodowym