Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Postępowania awansowe

Postępowania awansowe:

Obrony rozpraw doktorskich
Przewody doktorskie w nowej procedurze
Postępowania habilitacyjne
Postępowania o nadanie tytułu profesora

 

 

Obrony rozpraw doktorskich

 

Przewody doktorskie

Przewód doktorski: mgr inż. Anna Binczewska

Tytuł rozprawy doktorskiej: Foraminifera as indicators of mid-to late Holocene environmental changes in the Skagerrak and the south-western Baltic Sea

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Witkowski; Promotor pomocniczy: Dr. Matthias Moros
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: oceanologia

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 27.04.2017 r.
Data nadania stopnia:

Streszczenie

Recenzenci:

dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzw. IP PAN
PD Dr. rer. nat. habil. Peter Frenzel

 

 

Przewód doktorski: mgr Chunlian Li

Tytuł rozprawy doktorskiej: Use of molecular tools (multi-gene approach) in building a cladistic framework of selected families of araphid diatoms

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Witkowski; Promotor pomocniczy: Dr. Matt Ashworth
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: oceanologia

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18.02.2016 r.
Data nadania stopnia: 14.05.2018 r.

Streszczenie w języku polskim

Recenzenci:

dr hab. Agata Wojtal, prof. IOP PAN

dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. UWr

 

Przewód doktorski: mgr Przemysław Dąbek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Filogeneza, ewolucja i taksonomia okrzemek z rodziny Cymatosiraceae

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Witkowski
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: oceanologia

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 05.10.2017 r.
Data nadania stopnia: 27.02.2018 r.

Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:

prof. dr hab. Bożena Zakryś

dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. UWr

 

Przewód doktorski: mgr Przemysław Łonyszyn

Tytuł rozprawy doktorskiej: Charakterystyka wielkich miast w Polsce w ujęciu PMO (pięcioczynnikowego modelu osobowości).

Promotor: prof. dr hab. Marek Dutkowski
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: geografia

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12.06.2014 r.
Data nadania stopnia: 20.11.2017 r.

Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Lewicka

dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. ndzw. IGiPZ PAN

 

Przewód doktorski: mgr Michał Tomczak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Paleoenvironmental reconstructions in the north-western South China Sea over the last 140 000 years: a multi-proxy approach

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Witkowski

Promotor pomocniczy: dr Jérôme Kaiser
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: oceanologia

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.06.2014 r.
Data nadania stopnia: 02.06.2017 r.

Streszczenie w języku polskim

Recenzenci:

dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

Prof. Dr. Karl Stattegger

-----------------------------------------------------------------

Przewód doktorski: mgr Ayad Ayid Wali

Tytuł rozprawy doktorskiej: Importance Of Iraqi Oil In The Economic Development During The Period (1970-2011). A Study in Economic Geography.

Promotor: prof. dr hab. Marek Dutkowski
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: geografia

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12.06.2014 r.
Data nadania stopnia: 27.09.2016 r.

Streszczenie w języku polskim

Recenzenci:
dr hab. Jan A. Wendt, prof. UG

dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US

----------------------------------------------------------------

Przewód doktorski: mgr Ali Bassal Mahmood

Tytuł rozprawy doktorskiej: The Interrelation Between the North Atlantic Oscillation (NAO) and Regulated River Discharge at the Baltic Sea Drainage Basin as well as Mean Sea Level at the Baltic Sea-North Sea Region

Promotor: dr hab. Roman Marks, prof. US
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: oceanologia

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.06.2014 r.
Data nadania stopnia: 11.07.2016 r.

Streszczenie w języku polskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka

prof. dr hab. Rajmund Przybylak

----------------------------------------------------------------

Przewód doktorski: mgr Jan Smutek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ suburbanizacji na budżety gmin w strefie oddziaływania wielkich miast w Polsce

Promotor: prof. dr hab. Marek Dutkowski
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: geografia

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18.09.2013 r.
Data nadania stopnia: 07.07.2016 r.

Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Beata Filipiak

dr hab. inż. Sylwia Staszewska, prof. UAM

------------------------------------------------------------------------

Przewód doktorski: mgr Firas Sami Abdulaziz Alqatrani

Tytuł rozprawy doktorskiej: Geographical Analysis of the Residential Function in Al Zubair City (Iraq)

Promotor: prof. dr hab. Marek Dutkowski
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: geografia

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25.04.2013 r.
Data nadania stopnia: 10.03.2016 r.

Streszczenie w języku polskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Daniela Szymańska

prof. dr Dawood Jasim al Rubaye

----------------------------------------------------------------

Przewód doktorski: mgr Dominik Zawadzki

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Środowiskowe uwarunkowania koncentracji metali w tlenkowych skupieniach Fe-Mn oraz towarzyszących osadach eupelagicznych Pacyfiku

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Kotliński
Dziedzina: nauki o Ziemi
Dyscyplina: oceanologia

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15.05.2014 r.
Data nadania stopnia: 09.07.2015

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
prof. dr hab. Adam Piestrzyński

 

Postępowania habilitacyjne

dr Paweł Terefenko

 

dr Joanna Dudzińska-Nowak

 

dr Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

 

dr Barbara Sensuła

 

dr Tomasz Wolski

 

 dr Bernard Cedro

 

dr Tomasz Łabuz

 

dr inż. Danuta Michczyńska

 

dr Anna Cedro

 

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora

Wykaz osób, które uzyskały tytuł profesora w dziedzinie nauk o Ziemi

2015

Stramska Małgorzata Teresa

Data wszczęcia postępowania przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi US: 04.07.2013 r.
Data wystąpienia o nadanie tytułu profesora przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi US: 27.02.2014 r.
Data postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 11.06.2015 r.

2014

Palmowski Tadeusz Edward

Data wszczęcia postępowania przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi US: 21.03.2013 r.
Data wystąpienia o nadanie tytułu profesora przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi US: 14.11.2013 r.
Data postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 02.04.2014 r.

2012

Furmańczyk Kazimierz

Data wszczęcia postępowania przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi: 10.06.2010 r.
Data wystąpienia o nadanie tytułu profesora przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi US: 09.06.2011 r.
Data postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej: 12.01.2012 r.