Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Rekrutacja kierunki

Na Wydziale Nauk o Ziemi w roku akademickim 2018/2019 będą uruchomione następujące kierunki studiów:

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunki ogólnoakademickie

 

 Kierunki praktyczne

 

 

Studia stacjonarne II stopnia:

Kierunki ogólnoakademickie

 

Kierunki praktyczne

 

Studia III stopnia

 

Studia podyplomowe:

 

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone przez US odbywa się elektronicznie na stronie: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php od 12 czerwca do 21 września 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, ew. 310 – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek
Termin przyjmowania dokumentów: 10 – 21 września 2018 r.
Szczegółowe informacje: 91 444-25-25

 

Kurs dokształcający:

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Ziemi

ul. Mickiewicza 16 sala 112 (Dyżur od 9.07.2018 r.) 

 

System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów:

http://kandydaci.usz.edu.pl