Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Studia podyplomowe

GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI

BIOPALIWA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - dofinansowane

KONTAKT

 

GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI

W ramach studiów podyplomowych GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI prowadzone jest dokształcanie nauczycieli poprzez uzupełnianie ich wykształcenia o wiedzę w zakresie nauk geograficznych oraz o umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu geografia na wszystkich poziomach edukacyjnych. Cel studiów stanowi poświadczone stosownym świadectwem dopełnienie kwalifikacji nauczycielskich.

Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. 60 godzin praktyk zawodowych w szkole, zajęcia terenowe w Międzyzdrojach (dojazd i wyżywienie w cenie czesnego), zajęcia laboratoryjne, podstawy GIS (Geographic Information Systems) oraz wykłady otwarte (do wyboru) dotyczące aktualnych kierunków badań w geografii.

Uczestnicy:

Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji nauczyciela geografii.

Opłaty:

1450 zł za semestr. Istnieje możliwość uiszczania opłaty w dwóch ratach lub czterech ratach (po 725 zł lub 362 zł 50 gr)

Organizacja nauki:

Zjazdy weekendowe, co drugi tydzień., w piątki po południu i w soboty przez 3 semestry

WARUNKI REKRUTACJI

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone przez US odbywa się elektronicznie na stronie: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php od 12 czerwca do 21 września 2018 r.

Dokumenty niezbędne przy rekrutacji:

 • podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (dostępny na stronie podyplomowe.usz.edu.pl, zakładka: kandydaci);
 • zdjęcie dowodowe;
 • poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich);

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, ew. 310 – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek

Termin przyjmowania dokumentów:

10 – 21 września 2018 r.

Ogólne zasady warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński są publikowane na stronie: http://www.podyplomowe.usz.edu.pl/

Harmonogram zajęć 4 edycja

 Harmonogram zajęć 5 edycja

Regulamin praktyk nauczycielskich

 

BIOPALIWA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

STUDIA DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW w Szczecinie  -

Na studiach podyplomowych słuchacze zostaną zapoznani m.in. z innowacyjną metodą pozyskiwania wysokoenergetycznego biopaliwa z mikroorganizmów samożywnych. Zostanie im przekazana wiedza dotycząca odnawialnego potencjału energetycznego województwa zachodniopomorskiego (klimatycznego, hydrologicznego, geotermalnego i biopaliwowowego) umożliwiającego zwiększenie niezależności energetycznej (bezpieczeństwa energetycznego) województwa oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekt przestrzenny a także ekonomiczny i prawny. Przewidziane są również zajęcia praktyczne dotyczące dokumentacji planistycznej oraz zajęcia studyjne w instalacjach OŹE.

Organizacja nauki

Studia trwają 2 semestry. Kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Zajęcia zaczynają się w październiku, będą odbywały się w piątki od 17.00 oraz w soboty (ew. sporadycznie w niedziele), zazwyczaj co drugi tydzień.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe „Biopaliwa i odnawialne źródła energii” skierowane są do wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, m.in. do pracowników urzędów jednostek samorządów terytorialnych (gmin, powiatów, województwa), administracji publicznej, instytucji państwowych i samorządowych związanych z ochroną środowisk oraz innych osób, których obecny bądź planowany zakres obowiązków dotyczy ochrony środowiska i/lub gospodarki energetycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE

 • Ukończone studia wyższe przynajmniej I stopnia (inżynierskie lub licencjackie)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA STUDIÓW

Początek zajęć – październik 2018. Zjazdy będą odbywały się dwa, ewentualnie trzy razy w miesiącu – w piątki od 16.45 oraz w soboty. W niedziele jedynie sporadycznie, w razie konieczności. Adres: Szczecin, ul. Mickiewicza 16 i 18. Zajęcia terenowe będą prawdopodobnie przeprowadzone w dni powszednie. Będą to dwa wyjazdy całodniowe w ramach przedmiotu Zajęcia studyjne w elektrowniach OZE (jeden w obrębie województwa zachodniopomorskiego, drugi, zagraniczny do Niemiec) oraz jeden czterogodzinny wyjazd do biogazowni Pomorzany w ramach przedmiotu Biopaliwa – wiadomości ogólne.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

 • Atuty energetyki odnawialnej
 • Polityka energetyczna Polski i UE
 • Podstawy meteorologii i klimatologii Polski
 • Podstawy hydrologii i gospodarki wodnej Polski
 • Biopaliwa – zagadnienia ogólne
 • Biologiczne podstawy produkcji biopaliw
 • Ekonomiczne aspekty pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 • Podstawy prawne funkcjonowania i rozwoju energetyki odnawialnej
 • Polityka inwestycyjna i lokalizacyjna w energetyce odnawialnej
 • Dokumenty planistyczne w zakresie OZE
 • Potencjał aeroenergetyczny i solarny województwa zachodniopomorskiego
 • Energetyka wiatrowa i solarna w województwie zachodniopomorskim
 • Energetyka wodna i geotermia
 • Mikroorganizmy jako źródła biopaliw
 • Zajęcia studyjne w elektrowniach OZE

KOSZTY UCZESTNICTWA

JEDYNIE 485 zł za semestr. Kwota ta będzie mogła być uiszczona w dwóch ratach (po 242,50 zł każda).

WARUNKI REKRUTACJI

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone przez US odbywa się elektronicznie na stronie: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php od 12 czerwca do 21 września 2018 r.

Dokumenty niezbędne przy rekrutacji:

 • podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (dostępny na stronie podyplomowe.usz.edu.pl, zakładka: kandydaci);
 • zdjęcie dowodowe;
 • poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich);

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, ew. 310 – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek

Termin przyjmowania dokumentów:

10 – 21 września 2018 r.

Ogólne zasady warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński są publikowane na stronie: http://www.podyplomowe.usz.edu.pl/

UWAGA! Na studia możemy przyjąć jedynie 22 osoby, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

Harmonogram zajęć SP BiOZE semestr zimowy

 

Kontakt:

Kierownik studiów: dr Małgorzata Świątek - 91-444-2526, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administracja: mgr Magdalena Klimczak - 91-444-2525 (godz. 7.30 - 15.00), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.